0:0

విహరి మరియు ఆమె ఇష్టమైన సెలవులు గురించి రాకుల్ ప్రీత్.

New video
విహరి మరియు ఆమె ఇష్టమైన సెలవులు గురించి రాకుల్ ప్రీత్.

మేము STAR MAA TV లో ట్రావెల్ కార్యక్రమంలో చారిత్రాత్మక ప్రసారంతో తెలుగులో ట్రావెల్ కార్యక్రమంలో విహరిని తయారుచేసేవారు. మా ప్రయాణ సీరియల్స్ తమిళంలో మరియు ఒడియలో కూడా ప్రసారమయ్యాయి. ప్రయాణ కార్యక్రమం విజయాన్ని సాధించిన తరువాత, వీక్షకుల డిమాండ్లు మరియు పర్యాటక పోకడలు పర్యాటక నిలువు వరుసలో కొత్త ఉత్పత్తులను మెరుగుపరుచుకుంటూ వచ్చాయి మరియు ఇప్పుడు మన స్వంత పబ్లికేషన్స్ మరియు TV వెబ్ ఛానల్ -తెలుగులో విహరి టీవీ మరియు ఆంగ్లంలో ట్రేవీలర్ టీవీ ఉన్నాయి.

We are the makers of Vihari the traveller on STAR MAA TV a travel programme in Telugu with a historic telecast. Our travel serials are also aired in Tamil and Odiya. After the success of the travel show, with viewer's demands and tourism trends we have been innovating new products in the vertical of tourism, and now we have our own Publications and TV Web Channel - VIHARI TV in Telugu and THE TRAVELLER TV in English .
#rakulpreetsingh #starmaa #tourismTV Show
Historic telecast for 10 years on Telugu Television
Destination Videos
Customize travel videos instantly with your branding
AD Films
Creative ad films in all formats for Online, Theater, TV..
Tour - CRM
Complete tour solutions on cloud
Video Branding
Customize banners and videos online