0:2

కాల్కా-సిమ్లా రైల్వే

New video
కాల్కా-సిమ్లా రైల్వే

కాల్కా-సిమ్లా రైల్వే ఇరుకైన గేజ్ రైల్వే ఉత్తర భారతదేశంలో, కాల్కా నుండి సిమ్లా వరకు పర్వత మార్గం నడుస్తుంది. కొండలు మరియు గ్రామీణ గ్రామాల మంత్రముగ్దులను చూసి ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ రైలు 1898 లో భారతదేశ వేసవి రాజధాని షిమ్లాకు అనుసంధానించబడింది.

యునెస్కో భారత ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం యొక్క పర్వత రైల్వేలకు కాల్కా-సిమ్లా రైల్వేను ప్రకటించింది.

ఈ ప్రయాణం హిమాలయన్ శివాలిక్ హిల్స్ ఫూట్హిల్స్లో గత దమంపూర్, సోలన్, కందాఘాట్, తారదేవి, బరోగ్, సలోగ్ర, టోటూ (జుటోగ్) మరియు సమ్మిల్హిల్, షిమ్లాకు 6,808 అడుగుల ఎత్తులో మొదలవుతుంది
#Shimla #toytrain #Himalayas #Vihari #

The Kalka-Shimla railway narrow-gauge railway in Northern India which traverses a mountainous route from Kalka to Shimla. It is known for mesmerizing views of the hills and rustic villages enroute. The railway was built in 1898 to connect to Shimla, the summer capital of India .

UNESCO declared the Kalka-Shimla railway to the mountain railways of India World Heritage Site.

The journey starts at Kalka in the Himalayan Shivalik Hills foothills, past Dharampur, Solan, Kandaghat, Taradevi, Barog, Salogra, Totu (Jutogh) and Summerhill, to Shimla at an altitude of 6,808 ft

We are the makers of Vihari the traveller on STAR MAA TV a travel programme in Telugu with a historic telecast for 15 Years. Our travel serials are also aired in Tamil and Odiya. After the success of the travel show, with viewer's demands and tourism trends we have been innovating new products in the vertical of tourism, and now we have our own Publications and TV Web Channel - VIHARI TV in Telugu and THE TRAVELLER TV in English .

Follow us on :
https://www.facebook.com/VihariTheTra...
https://twitter.com/viharitv
https://www.instagram.com/viharitv/
https://www.vihari.tv/
https://plus.google.com/+Viharithetraveller
Download Vihari mobile appTV Show
Historic telecast for 10 years on Telugu Television
Destination Videos
Customize travel videos instantly with your branding
AD Films
Creative ad films in all formats for Online, Theater, TV..
Tour - CRM
Complete tour solutions on cloud
Video Branding
Customize banners and videos online